Results

Tommelein geeft het BENOveer-startschot op bis

Zaterdag 8 oktober heeft Saint-Gobain, uit de handen van minister Tommelein, het ‘IkBENOveer-voorloperslabel’ ontvangen.

Benoveren staat voor ‘Beter renoveren’, de kerngedachte van de informatiecampagne
die de Vlaamse overheid organiseert zowel voor particulieren als professionelen in de bouwsector.
Met deze informatiecampagne wil de Vlaamse overheid het Renovatiepact ondersteunen.
De ambitie van het Renovatiepact is om tegen 2050 elk huis of elk appartement
even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag.
Het werkwoord ‘BENOveren’ is de communicatieve roepnaam voor deze langetermijndoelstelling.

Meer info?

http://www.energiesparen.be/ikBENOveer

http://www.facebook.com/ikBENOveer

10/13/2016 - 14:07
Event