Results

Glasdikte - berekeningsnorm

De nieuwe glasdikteberekeningsnorm de NBN S23-002-2:2016 “Glaswerk – Deel 2: Berekening van glasdikte” is van toepassing sinds februari 2016. Gezien de complexiteit van de berekeningsmethode heeft het Verbond van de Glasindustrie (VGI) een software ontwikkeld waarin de dikte kan berekend worden.

Dit programma is opgesteld en verdeelt door het VGI, een licentie kan aangekocht worden op de Vitralys website.

04/20/2016 - 09:03